ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชุมภู

ชุบ

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่คู่สมรสนายชุบ ชุมภู เสียชีวิตวันที่  15 มกราคม 2562  สมาชิก ชพค.เลขที่ 351563 สังกัดอำเภอเมือง  ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก