ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว กล่ำคลัง

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท สมาชิก ชพค.เลขที่244264 และ ค่าจัดการศพ  ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาทสมาชิก ชพส.เลขที่ 110502 ให้แก่คู่สมรสนายวันชัย กล่ำคลัง เสียชีวิตวันที่  16 ม.ค.2562   สังกัดอำเภอเมือง  ณ วันที่ 8มกราคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก

วันชัย วันชัยค