ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มณีธร

ปราณี

วันที 11 มกราคม 2562 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางปราณี มณีธร  สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 164157 เสียชีวิตวันที่  6 มกราคม 2562  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก