ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มั่นมณี

สุเทพ

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่คู่สมรสนายสุเทพ มั่นมณี เสียชีวิตวันที่  28 ธันวาคม 2561  สมาชิก ชพค.เลขที่ 322653 สังกัดอำเภอเมือง  ณ วันที่ 8มกราคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก