ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วันฟั่น

บุญรอด

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่คู่สมรสนายบุญรอด วันฟั่น เสียชีวิตวันที่ 3 มกราคม 2562  สมาชิก ชพค.เลขที่ 262769 สังกัดอำเภอเมือง  ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก