ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บูรณารมย์

สามวรรณ

วันที 12  ธันวาคม 2561 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นายสามวรรณ บูรณารมย์   สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 25559เสียชีวิตวันที่ 21  พฤศจิกายน 2561   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก