ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว”เรืองเกษม”

จรุญ จรูญ

วันที่4 ธันวาคม 2561 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทให้แก่ทายาท นายจรูญ  เรืองเกษม เสียชีวิตวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 336776 ช.พ.ส.เลขที่ 187387 สังกัดอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก