ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว”คงฉลวยวนา”

แสนศักดิ์ แสนศักดิ

วันที่4 ธันวาคม 2561 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่คู่สมรส นายแสนศักดิ์ คงฉลวยวนา เสียชีวิตวันที่10 พฤศจิกายน 2561 สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 1047093 สังกัดอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก