ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญสา

ประเจียด

วันที่4 ธันวาคม 2561 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางประเจียด  บุญสา   สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 67933 เสียชีวิตวันที่ 3 ธันวาคม 2561   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก