ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มะโหรา

ภัฑฑิตาา

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ทายาท นางภัณฑิตา มะโหรา  เสียชีวิตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561                               สมาชิก ชพค.เลขที่ 276821 สังกัดอำเภอเมือง  ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก