ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พึ่งไพทูรย์

กริด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่จัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นายกริชพึ่งไพทูรย์ สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 273686 เสียชีวิตวันที่ 2 9 ตุลาคม 2561   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก