ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นันตา

เอนก

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นายเอนก นันตา  เสียชีวิตวันที่ 21 ตุลาคม 2561  สมาชิกชพค.เลขที่ 107508 สังกัดอำเภอแม่ระมาด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก