ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุภา

บุญเถา

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่จัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางบุญเถา  สุภา  สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 67901 เสียชีวิตวันที่ 2 ตุลาคม 2561  สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก