ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญชู

นริน

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางนรินทร์  บุญชู  สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 280953 เสียชีวิตวันที่ 23 กันยายน 2561  สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 24กันยายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก