ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คำไชย

สุภาพร

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางสุภาพร  อ่อนนุ่ม  สมาชิกชพค.เลขที่ 99145 เสียชีวิตวันที่ 17 กันยายน 2561  สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก