ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ่อนนุ่ม

ทองมา

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นางทองมา  อ่อนนุ่ม  สมาชิกชพส.เลขที่ 5737 เสียชีวิตวันที่ 17 กันยายน 2561  สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก