ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เสน่ห์พูด

สุพรรณ

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ ทายาท นายสุพรรณ์ เสน่ห์พูด(เสียชีวิตวันที่ 20 สิงหาคม2561)  สมาชิก ชพค.เลขที่ 853784  สังกัด โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดตาก