ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จิ๋วปัญญา

ประทีป

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ คู่สมรส นายประทีป  จิ๋วปัญญา (เสียชีวิตวันที่ 8 สิงหาคม2561)  สมาชิก ชพค.เลขที่ 189017  สังกัด บำนาญจังหวัดตาก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561