ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มาลีแก้ว

ชัยสิทธิ์

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ คู่ทายาท นายชัยสิทธิ์  มาลีแก้ว (เสียชีวิตวันที่ 6 สิงหาคม2561)  สมาชิก ชพค.เลขที่ 344329  สังกัด บำนาญจังหวัดตาก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561