ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศรีราชพนมปาน

อลงกกต

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ คู่สมรส นายอลงกต  ศรีราชพนมปาน (เสียชีวิตวันที่ 3 สิงหาคม2561)  สมาชิก ชพค.เลขที่ 837175  สังกัด กศน.ตาก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561