ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว รัตนาธิคม

วิระวัฒ

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่คู่สมรส นายวิระวัฒน์ รัตนาธิคม สมาชิก ชพค.เลขที่ 67903 สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก