ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พันธ์ประภา

นัฐพง นัฐพงษ นัทพง

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000บาท  และ ค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000บาท   ให้แก่ คู่สมรส นายนัฐพงษ์ พันธ์ประภา (เสียชีวิตวันที่ 15 ก.ค.2561) สมาชิก ชพค.เลขที่399868 /สมาชิก ชพส.เลขที่273857  สังกัดบำนาญสพป.ตากเขต1  จังหวัดตาก   ในวันที่  15 กรกฎาคม   2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก