ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วงษ์สวาท

สุรภา สุรภาา

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000บาท  และ ค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000บาท   ให้แก่ ทายาท นางสุรภา วงษ์สวาท สมาชิก ชพค.เลขที่141099 /สมาชิก ชพส.เลขที่119381  สังกัดอำเภอเมือง  จังหวัดตาก   ในวันที่  6 กรกฎาคม   2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก