ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ประการแก้ว

วิชาน

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ ทายาท นายวิชาญ  ประการแก้ว สมาชิก ชพค.เลขที่43169 สังกัดอำเภอเมือง  จังหวัดตาก   ในวันที่  3 กรกฎาคม   2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก