ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อินทรทอง

พระดุสิต

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000บาท  ให้แก่ ทายาท พระดุสิต อินทรทอง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   ในวันที่  25 มิถุนายน  2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก