ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มั่งลำพูน

บุญชัย

นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายบุญชัย มั่งลำพูน  สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 49903 สังกัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก