ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สอนไชยา

มิตรไช มิตรไชย

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000บาท  / ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท ให้แก่คู่สมรส นายมิตรชัย สอนไชยา  สมาชิก สังกัด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก