ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตันยา

วีระศักดิ์ วีระศักก

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่คู่สมรส นายวีระศักดิ์  ตันยา สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดเอกชน  อำเภอเมืองตาก   วันที่ 17 เมษายน  2561 พร้อมเดินทางไปเคารพศพ และวางพวงหรีด ณ วัดเชียงทอง อ.เมืองตาก