ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจันทร์สายทอง

วีระภัทร

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายวีรภัทร  จันทร์สายทอง สมาชิก ชพค. 110322 สังกัดอำเภอเมือง  วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก