ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มนโท

มูลมนโท

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นางมูล มนโท สมาชิก ชพส.  สังกัดอำเภอแม่สอด  วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก