ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จูกัณฑา

สุทัศ

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท ให้แก่คู่สมรส นายสุทัศน์ จูกัณฑา สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด อำเภอเมืองตาก   วันที่ 27 มีนาคม 2561