ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพ็งสิน

ประธูป

นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน 100,000.-บาท ให้แก่ทายาท นางประธูป เพ็งสิน  สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดอำเภอเมือง จังหวัดตาก วันที่ 12  มีนาคม 2561  ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก