ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทิพยอาสน์

ธนัญชย์

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายธนัญชย์ ทิพย์อาสน์  สมาชิก ชพส.  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก