ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จีนกิจมั่น

โชคชัย

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายโชคชัย  จีนกิจมั่น  สมาชิก ชพ.ค.  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  วันที่ 12 มกราคม 2561  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก