ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สอนสี

กชกร

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท  ให้แก่ทายาท นางกชกร สอนสี  สมาชิก ชพ.ค.   อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  วันที่ 12 มกราคม 2561  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก