ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนวลศรี

บุญมี

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ชพส.จำนวน 100,000.- บาท ให้แก่ทายาท นายบุญมี  นวลศรี สมาชิก  ช.พ.ส.  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  วันที่ 9 มกราคม 2561  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก