ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แสนพรม

ทองพัน

นายอุทัย    ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท ให้แก่ทายาท นางทองพันธ์ แสนพรม  สมาชิก  ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ อำเภอสามเงา วันที่4 มกราคม 2561  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก