ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จักษุ

ธนวัฒ ธนวัฒน์

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท และชพส.จำนวน 100,000.- บาท ให้แก่ทายาท นายธนวัฒน์  จักษุ  สมาชิก ชพ.ค. / ช.พ.ส.  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  วันที่ 4 มกราคม 2561  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก