ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เอกดิษฐ์

นวลจันทร์

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ชพส.จำนวน 100,000.- บาท ให้แก่ทายาท นางนวลจันทร์ เอกดิษฐ์  สมาชิก ช.พ.ส. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  วันที่ 20 ธันวาคม  2560  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก