ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุรุวิทย์

ยงยุทธ

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท ให้แก่ทายาท นายยงยุทธ  คุรุวิทย์  สมาชิก  ช.พ.ค.  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก วันที่12  ธันวาคม   2560  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก