ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เจียตระกูล

 

สุฤทธิ์

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.-บาท ให้แก่คู่สมรส นายสุฤทธิ์  เจียตระกูล  สมาชิก ช.พ.ส. อ.แม่สอด จ.ตาก  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก