ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทรัพย์สาร

ประนอม

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท ให้แก่ทายาท นางประนอม ทรัพย์สาร สมาชิก  ช.พ.ค.  สังกัด บำนาญตากเขต 2  อ.เแม่สอด จ.ตาก  วันที่ 13 พฤศจิกายน   2560  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก