ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นันตา

สมพั1 สมพัน1

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ชพค. จำนวน 200,000.-บาท และ ชพส.จำนวน 100,000.- บาท ให้แก่ทายาท นายสมพัน นันตา  สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. บำนาญ อ.เมืองตาก จ.ตาก  วันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  ณ. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก