ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชัยแจ้ง

5655 5656

นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน 200,000.-บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท.- ให้แก่คู่สมรส นายสุชาติ ชัยแจ้ง  สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 20  ตุลาคม  2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก