ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แคะไคร้

พัชรัี

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.-บาท ให้แก่คู่สมรส นางพัชรี  แคะไคร้ สมาชิก ช.พ.ส. อ.เมืองตาก จ.ตาก  วันที่ 11  ตุลาคม  2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก