ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสืบชมภู

158860

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท ให้แก่ทายาทนายพนัส สืบชมภู สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด มทร.ล้านนาตาก  อ.เมืองตาก จ.ตาก  วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก