ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจันทร์กรณ์

15860
นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน100,000.-บาท ให้แก่คู่สมรสนายหาญชัย จันทร์กรณ์ สมาชิก ช.พ.ส. อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก