ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตูมตั้ง

ค่าจัดการศพนางนิ่มนวล ตูมตั้ง

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาท จ.ส.อ.หนูชิต ตูมตั้ง สมาชิก ช.พ.ค.ข้าราชการบำนาญเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก  วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก