ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุภาชัย

ค่าจัดการศพชพค นายประหยัด สุภาชัย

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาท ว่าที่ ร.ต.ประหยัด สุภาชัย สมาชิก ช.พ.ค.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก