ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุภาโท้

นภาพรสุ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ให้กับคู่สมรส นางนภาพร สุภาโท้ สมาชิก ช.พ.ค. 492542 เสียชีวิตวันที่ 5 กันยายน 2563